Tema 52 – Vinter

Vinter för mig är spår i snön, sol som skiner så snön gnistrar och härlig struktur på snön. Detta lockar mig till rejält kort skärpedjup så gnistorna kommer fram ordentligt.

Här kan man läsa mer om Tema 52.